About Time - 1 [ 멈추고싶은순간: 어바웃타임 ]

Summary
Telling a miserable woman who can see others and his life time clock, after meeting a man who can easily pause her time, she can only realize the magical story of love magic.
SHOW MORE

Genre : TV series,

Region : Korea

Director : Jin Hengzhi

Cast : Li Xianglun/Li Bisheng/Zheng Donghuan/Jun Chengxu/Ding Wenjun/Jin Shixi/Lin Shimei/Tai Renhao/Jiang Jidong/Luo Yingyi/Jin Luyun/Han Shengyi/Jin Haishu/Jintongjun/Zhang Guang/Wu Yalin/Li Daiyan/Bai Zhiyuan/Yu Xiaoguang

Release : 2018

Language : Korean

Titles : About Time,멈추고싶은순간: 어바웃타임

Shared by : 사랑Korean Dramas Source :
Up Next
Tags